Co to jest Ekoprojekt (Ecodesign)?

Wstęp

Decydując się na zakup kominka, pieca, czy też paleniska kuchennego musimy mieć świadomość wprowadzanych, a także wprowadzonych już norm emisyjnych. Aktualnie w niektórych regionach Polski są wprowadzone uchwały antysmogowe (w większości pokrywają się one z założeniami Ekoprojektu), natomiast normą, która od 2022 roku będzie wyznaczała ogólnoeuropejskie standardy jest Ekoprojekt.

Ekoprojekt (Ecodesign) jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego wyznaczająca normy emisyjne a także wprowadzająca pojęcie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń niezależnie od mocy z jaką jest użytkowany produkt (maksymalna, czy minimalna).

Palenisko akumulacyjne Certus 450×625 Tunel
www.kokoszka-lotz.pl
Ekoprojekt od strony matematycznej

Czym zatem jest sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs)? Jest to wyrażany w %, stosunek zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń zapewniane przez miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe do rocznego zużycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania. Sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń oblicza się jako sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym skorygowaną o czynniki uwzględniające regulację mocy cieplnej, zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne i zużycie energii przez stały płomień pilotujący.

Wzór na współczynnik efektywności energetycznej (EEI)

gdzie:
— ηS,on oznacza sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym, wyrażaną w procentach,
— BLF oznacza współczynnik dla biomasy na potrzeby etykietowania efektywności energetycznej, który wynosi 1,45 dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na biomasę i 1 dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa kopalne,
— F(2) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zwiększenie współczynnika efektywności energetycznej ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu
w celu uzyskania komfortu cieplnego, których wartości wykluczają się wzajemnie i nie mogą być do siebie dodawane,
— F(3) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zwiększenie współczynnika efektywności energetycznej ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu cieplnego, których wartości mogą być do siebie dodawane,
— F(4) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zmniejszenie współczynnika efektywności energetycznej ze względu na zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne,
— F(5) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zmniejszenie współczynnika efektywności energetycznej ze względu na zużycie energii elektrycznej przez stały płomień pilotujący

Zużycie energii elektrycznej mnoży się przez współczynnik konwersji (CC) wynoszący 2,5.

Sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym oblicza się w następujący sposób:

Wzór na sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym

gdzie:
— ηth,nom oznacza sprawność użytkową przy nominalnej mocy cieplnej, na podstawie NCV.
— NCV – „wartość opałowa” oznacza całkowitą ilość ciepła uwalnianego przez jednostkową ilość paliwa mającego właściwy poziom wilgotności podczas jego pełnego spalania w obecności tlenu i kiedy produkty spalania nie ochładzają się do temperatury otoczenia.

Wymogi Ekoprojektu
Tabela z wymogami Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
Podsumowanie

Do Ekoprojektu nie należy podchodzić jak do czegoś negatywnego, gdyż nadrzędnym celem tej normy jest ochrona naszego zdrowia. Produkty spełniające normę Ekoprojekt są skutecznymi narzędziami do walki ze smogiem. Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, że takie produkty pomimo że są droższe przy zakupie, dają wymierne oszczędności przy ich eksploatacji. Przy wyższej sprawności urządzenia z takiej samej porcji opału odzyskujemy dużo więcej energii. Pamiętajmy, że kupując ekologiczne produkty i paląc w nich suchym drewnem dbamy o środowisko naturalne, a także o nasze zdrowie.

Dodaj komentarz